Legal

El domini: http://www.organigrama.cat (i www.organigrama.com) és propietat de l'empresa Organigrama SLU, amb el NIF B-17344003 Registre Mercantil de en el Registre Mercantil de Girona en el volum 427, llibre 0, secció 8, foli 189, full GE 8097. El domicili fiscal de l'empresa és C. Sèquia, 11, 2n - 17001 Girona (Girona). També pot posar-se en contacte amb nosaltres en el Telèfon 972 222 900 Fax 972 22 30 31 o l'e-mail: organigrama@organigrama.cat

Propietat intel·lectual i industrial:

La totalitat del contingut d'aquest lloc web està protegit per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. Queda prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense autorització expresa de Organigrama SLU

Responsabilitat en els enllaços:

Organigrama SLU inclou en el seu lloc web tot un seguit d'enllaços a pàgines dels seus clients i proveïdors, únicament amb la intenció de fer publicitat dels treballs efectuats per encàrrec d'aquests. Organigrama SLU no es fa responsable de les informacions comercials contingudes en aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades.

Protecció de dades:

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem de que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de Organigrama SLU amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació i elaborar els pressupostos que pugui sol·licitar-nos. Per exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a Organigrama SLU - C. Sèquia, 11, 2n - 17001 Girona (Girona), Ref. Protecció de dades.