Sabíeu que podeu bonificar-vos una part de la formació dels/de les vostres treballadors/es?

1. PERQUÈ PODEU DISPOSAR D'UNA BONIFICACIÓ?

En les vostres cotitzacions a la Seguretat Social, un 0,7% es destina a formació professional.

Podeu  disposar d'aquest fons per bonificar la formació dels/de les treballadors/es.


2. QUINS AVANTATGES US SUPOSA AQUEST FET?

La possibilitat de poder formar els/les vostres treballadors/es bonificant totalment o parcialment el cost d'aquesta formació.


3. COM HO PODEU TRAMITAR?