Aula de seguiment i reforç escolar.
Entreu al web de DIDÀCTICA 
Sabíeu que podeu bonificar-vos una part de la formació dels/de les vostres treballadors/es?
Veure més 
INICI > EMPRESES > SERVEIS EMPRESARIALS

SERVEIS EMPRESARIALS

El millor assessorament pel rendiment individual i col·lectiu de la vostra empresa.

Us presentem tot seguit els serveis que acaben de conformar la nostra oferta professional, agrupats en àrees diverses: psicologia industrial, promoció i comunicació, igualtat, etc.

Els nostres serveis:
 • Promoció i comunicació

  Un equip multidisciplinari al servei de la vostra comunicació empresarial

  COMUNICACIÓ CORPORATIVA

  La comunicació corporativa té com a principal objectiu projectar una imatge de l'empresa de la manera més eficient. Per aquest motiu s'han de tenir en compte tan elements interns com elements externs a l'empresa.

  A través de la comunicació corporativa hem d’aconseguir transmetre els sentiments promocionals i motivacionals de la institució. El més important és arribar al nostre públic per tal que aquest conegui la missió i la visió de l'empresa. Com ho hem de fer? A través de les 5W (què, qui, quan, com, on, per què) arribem a una comunicació dinàmica, planificada i concreta.

  COMUNICACIÓ

  DISSENY

  • Disseny i redacció de documents promocionals i corporatius
  • Disseny, redacció i publicació d'anuncis en premsa i en qualsevol altre suport (cartelleria petit i gran format)
  • Disseny corporatiu: creació de marques (logotips i imagotips) i papereria corporativa

  SERVEIS DE REDACCIÓ, CORRECCIÓ I TRADUCCIÓ DE TEXTOS

  • Redacció i correcció de textos en qualsevol format (català, castellà, anglès, francès i alemany)
  • Traducció (directa) de textos en qualsevol format (ang > cat/cast, fr > cat/cast, alem> cat/cast, cat>cast o cast>cat)
  • Creació i implantació de plans de comunicació d'empresa
  • Creació i gestió de continguts o anuncis per a mitjans de comunicació
  • Assessorament lingüístic

  COMUNICACIÓ DIGITAL

  • Redacció, correcció i traducció de continguts per a pàgines web
  • Disseny, redacció i programació d'e-mailings
  • Posada en marxa i manteniment de gestors de continguts (Joomla - Wordpress)

  ENQUESTES DE SATISFACCIÓ DEL CLIENT

  Sabeu què pensen els/les vostres clients/es?

  Com es pot mesurar el grau de satisfacció dels/de les clients/es? Probablement, aquesta és una pregunta que sovint us heu plantejat... Ara teniu al vostre abast un servei especialitzat d’enquestes de satisfacció als /a les clients/es, que us oferim des del departament de comunicació del Grup Organigrama.

  • Per saber què en pensen els/les vostres clients/es del servei que els heu ofert
  • Per detectar quins aspectes són millorables
  • Per identificar els clients més i menys satisfets

  Conèixer, de primera mà, l’opinió dels/de les clients/es us permetrà:

  • Millorar les tècniques de fidelització
  • Conèixer millor les seves necessitats
  • Valorar l’eficàcia del vostre personal
  • Fer un estudi de les motivacions de compra

  En definitiva, definir un punt de partida objectiu per millorar la qualitat del servei.

  Com es concreta aquest servei?

  • Us confeccionem una enquesta adreçada i personalitzada al perfil dels/de les clients/es. Incidim especialment en els aspectes que us interessa millorar o supervisar.
  • Des del Grup Organigrama, contactem amb el nombre i la tipologia de clients/es que prèviament hàgim definit.
  • Utilitzem sistemes d’anàlisi altament contrastats, de manera que us garantim en tot moment la fiabilitat de les dades.
  • Recollim les informacions obtingudes i les analitzem en un informe.

  El servei d’enquestes de satisfacció dels/de les clients/es us assegura la màxima objectivitat en tot el procés.

  COMUNICACIÓ

  COMUNICACIÓ I SEGURETAT LABORAL

  Malgrat seguir la normativa... continueu tenint accidents laborals? Què més podeu fer?

  Milloreu la comunicació als/a les treballadors/es de les normes sobre riscos laborals.

  A Organigrama hem detectat que hi ha informacions, sovint relacionades amb actituds de seguretat més bàsiques o quotidianes, davant de les quals un bon nombre de treballadors/es no prenen el grau de consciència necessari. És en aquest sentit que neix el nostre servei de comunicació i seguretat laboral, amb l’objectiu de fer arribar la normativa de la manera més clara i directa possible a tothom.

  A qui ens adrecem?

  A equips de treball que necessitin prendre consciència de la importància de les mesures que, a més de facilitar la feina, eviten perills innecessaris.

  Què volem aconseguir?

  Augmentar el grau de consciència vers les normes de seguretat, especialment en feines senzilles, però no per això menys arriscades.

  Com ho fem?

  • Realitzant una campanya molt visual, amb instruccions i accions concretes i directes.
  • Utilitzant missatges precisos, clars, complets però alhora breus.
  • Provocant la participació activa de tots/totes els/les treballadors/es que l’empresa vulgui implicar en la campanya.
  COMUNICACIÓ
 • Mystery Shopper

  La millor manera d’avaluar el vostre servei

  MYSTERY SHOPPER

  ÉS UNA EINA IDÒNIA (I LA MÉS EFECTIVA) PER AVALUAR EL GRAU DE SATISFACCIÓ DELS/DE LES VOSTRES CLIENTS/ES:

  Per mitjà d'un "client misteriós", introduït sense identificar-se, de manera anònima i confidencial, podreu disposar d'informació real, directa i objectiva del vostre servei.

  Conèixer l'opinió real dels/de les vostres clients/es us permetrà:

  • Reduir queixes i reclamacions
  • Millorar les tècniques de fidelització
  • Valorar l'eficàcia del vostre personal
  • Conèixer millor les necessitats dels/de les clients/es
  • Fer un estudi de les motivacions de compra
  • Identificar oportunitats de màrqueting
  MYSTERY SHOPPER

  RECORDEU QUE:

  NO és necessari fer una GRAN INVERSIÓ per posar en marxa el servei.

  La mateixa avaluació que es fa en el propi negoci es pot fer amb la COMPETÈNCIA, i així es poden conèixer debilitats, fortaleses...

  COM FUNCIONA EL SERVEI DE MYSTERY SHOPPING?

  • Ens expliqueu QUINS ASPECTES del vostre servei voleu analitzar.
  • Establim l'estratègia de valoració. Seleccionem la millor persona per fer de MYSTERY SHOPPER.
  • En el termini previst, realitzem l'avaluació in situ. Preparem un informe de valoració.
  • Conjuntament, analitzem les CONCLUSIONS a què hem arribat i establim ACCIONS DE MILLORA.
  MYSTERY SHOPPER
 • Plans d'Igualtat

  Ara teniu la resposta a totes les preguntes que us genera la implantació del Pla d'Igualtat o de les mesures requerides

  Des de l'any 2007, la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes estableix que les empreses de més de 250 treballadors, o les que ho tinguin establert per conveni, tenen l'obligació d'elaborar i implantar un PLA D'IGUALTAT.

  Així mateix, aquesta llei obliga totes les empreses a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. Més concretament, recull l’obligació de les empreses d’implementar mesures concretes envers l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i establir procediments específics que permetin donar solució als possibles casos que es puguin donar en l’entorn de la seva organització .

  PLANS D'IGUALTAT

  Per tal de complir amb el que estableix la llei, us oferim el nostre assessorament amb l’objectiu de:

  • Valorar les necessitats concretes de l’empresa
  • Elaborar el Protocol contra l’assetjament sexual o per raó de sexe
  • Assessorar, si escau, sobre la negociació, implantació i comunicació del Pla d’Igualtat
  • Informar-vos sobre la sol·licitud de subvencions

  Ara teniu a la vostra disposició la possibilitat de fer la implantació de la mà d'una empresa gironina de confiança, que us garanteix assessorament en totes les fases del procés

 • Psicologia industrial

  Voleu millorar el rendiment del vostre personal?

  El principal actiu d’una empresa és el seu personal. Per això, Organigrama us ofereix un servei de psicologia industrial amb l’objectiu d’ajudar-vos a millorar el rendiment i el grau de satisfacció dels/de les vostres treballadors/es i, en definitiva, a augmentar la productivitat de la vostra empresa.

  El servei de psicologia industrial d’Organigrama us permetrà, entre d’altres:

  • Trobar maneres d’optimitzar els llocs de treball.
  • Repartir les càrregues de feina en funció de la capacitat de cada empleat/da.
  • Aplicar polítiques d’incentius segons els interessos de cada treballador/a.
  • Avaluar de manera objectiva el vostre personal per a promocions internes.
  PSICOLOGIA INDUSTRIAL

  SERVEI COMPLET

  • La creació d'un pla de gestió dels recursos humans actuals i la planificació per solucionar necessitats futures.
  • L'avaluació dels llocs de treball, dels departaments i de les relacions laborals juntament amb la creació d'una proposta de millora.
  • Un estudi dels sous actuals i una proposta d'incentius a mida per a cada treballador/a
  • Un estudi de seguretat i de salut laboral que pot complementar-se, opcionalment, amb una campanya de comunicació de riscos laborals.

  El procés complet de psicologia industrial d'Organigrama us permet contractar totes les fases dels servei amb un únic interlocutor.

  SERVEI PER FASES

  Que fem per poder gestionar amb més eficàcia els recursos humans?

  El servei de planificació i gestió dels recursos humans d'Organigrama us permetrà entre d'altres:

  • Solucionar els problemes derivats de l'estacionalitat del personal
  • Identificar i aplicar correctament les possibilitats de promoció interna i
  • Tenir definides en el temps les accions per millorar la gestió de treballadors/es

  Què fem per saber si l’existència d'un lloc de treball està justificada?

  El servei d’avaluació de llocs de treball d’Organigrama us permetrà:

  • Saber si l’existència de cada lloc de treball està justificada
  • Conèixer si el volum de feina correspon amb la capacitat de cada empleat/da
  • Determinar si cada plaça està retribuïda adequadament i
  • Optimitzar el funcionament dels departaments
  PSICOLOGIA INDUSTRIAL

  Quines són les claus per a un bon sistema de retribució?

  L’estudi de sous i incentius inclou:

  • Un diagnòstic del rendiment de cada empleat/da
  • L’estudi de l’adequació dels sous segons la responsabilitat i el mercat laboral
  • Una proposta d’incentius especials o de retribució variable per a cada empleat/da i/o departament

  Com podem millorar la seguretat i la salut laboral de l'empresa?

  L’estudi de seguretat i salut laboral és òptim perquè:

  • Pugueu planificar les millores en seguretat laboral
  • Milloreu el confort dels espais de treball i la productivitat dels/de les empleats/des
  • Apliqueu amb correcció les normes en processos de certificació de qualitat