NOTÍCIES

05/09/2015

Coneixeu el servei de Mystery Shopper?

La millor manera d'avaluar el vostre servei

Per mitjà d'un "client misteriós", introduït sense identificar-se, de manera anònima i confidencial, podreu disposar d'informació real, directa i objectiva del vostre servei.

ÉS UNA EINA IDÒNIA (I LA MÉS EFECTIVA) PER AVALUAR EL GRAU DE SATISFACCIÓ DELS/DE LES VOSTRES CLIENTS/ES:

Per mitjà d'un "client misteriós", introduït sense identificar-se, de manera anònima i confidencial, podreu disposar d'informació real, directa i objectiva del vostre servei.

Conèixer l'opinió real dels/de les vostres clients/es us permetrà:

    * Reduir queixes i reclamacions
    * Millorar les tècniques de fidelització
    * Valorar l'eficàcia del vostre personal
    * Conèixer millor les necessitats dels/de les clients/es
    * Fer un estudi de les motivacions de compra
    * Identificar oportunitats de màrqueting

RECORDEU QUE:

NO és necessari fer una GRAN INVERSIÓ per posar en marxa el servei.

La mateixa avaluació que es fa en el propi negoci es pot fer amb la COMPETÈNCIA, i així es poden conèixer debilitats, fortaleses...

COM FUNCIONA EL SERVEI DE MYSTERY SHOPPING?

    * Ens expliqueu QUINS ASPECTES del vostre servei voleu analitzar.
    * Establim l'estratègia de valoració. Seleccionem la millor persona per fer de MYSTERY SHOPPER.
    * En el termini previst, realitzem l'avaluació in situ. Preparem un informe de valoració.
    * Conjuntament, analitzem les CONCLUSIONS a què hem arribat i establim ACCIONS DE MILLORA.


Amb aquest servei tindreu la tranquil·litat de CONTROLAR les vostres estratègies comercials, l'efectivitat dels/de les treballadors/es de vendes, el tracte transmès als/a les clients/es...

El/la CLIENT/A sempre és el primer element que cal tenir en compte. Una petita senyal seva ens pot fer detectar actituds que estan afectant la bona marxa del negoci.

Al GRUP ORGANIGRAMA trobareu un servei integral, perquè podeu gaudir de solucions a mida per a la vostra empresa i les vostres necessitats.

15/01/2018

Oferta de cursos GENER - JUNY 2018

Consulteu tota la nostra programació per aquest semestre

 

15/01/2018

Consulteu l'oferta de FORMACIÓ SUBVENCIONADA

Consulteu els programes i dates d'inici

 

12/09/2017

El crèdit per formació que es deixa perdre...

No hem pogut evitar de preguntar-nos el per què

 

08/09/2017

Com puc assegurar la millor elecció?

Servei d'acompanyament a l'entrevista final

 

05/09/2015

Coneixeu el servei de Mystery Shopper?

La millor manera d'avaluar el vostre servei

 

02/09/2015

Sabeu què pensen els/les vostres clients/es?

Servei d'enquestes de satisfacció del client