Grup Organigrama

ORGANIGRAMA SLU

És l'empresa del Grup especialitzada en els processos de selecció de personal, en serveis a empreses en l'àmbit de la psicologia industrial i la comunicació, i en la formació empresarial.

Els cursos de formació d’Organigrama van ser guardonats, l’any 2005, amb el Premi a la Qualitat en la Formació de la Cambra de Comerç de Girona.

Som també centre col·laborador en la realització de la prova d'avaluació per obtenir l'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC).

ACTIC