Aula de seguiment i reforç escolar.
Entreu al web de DIDÀCTICA 
Política de Qualitat d'Organigrama
 
INICI > CURSOS > CURSOS A LES EMPRESES

CURSOS
A LES EMPRESES

CONTRACTES, NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL - NIVELL AVANÇAT

Objectius del curs

Aquest curs ha estat dissenyat especialment per a persones que tinguin funcions de responsabilitat dins del departament laboral, i que vulguin aprofundir, des de totes les perspectives, en matèries com: el salari, la modificació, la suspensió i l’extinció de contracte, les cotitzacions a la seguretat social, les principals prestacions, etc. Al curs s’abordaran totes aquestes temàtiques tant des del punt de vista general com des de l’anàlisi de situacions i casos menys habituals.

Destinataris

El curs va adreçat a totes aquelles persones amb responsabilitat dins el departament laboral de la seva empresa. Per accedir a aquest curs és important posseir coneixements previs del tema.

PROGRAMA

RETRIBUCIÓ DEL TREBALL
El salari, i la seva determinació. Estructura salarial del conveni. Modalitats retributives.


TEMPS DE TREBALL
Jornada. Calendari i horari laboral. Treball nocturn. Treball a torns. Hores extres. Permisos i llicències.

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Suspensió del contracte de treball. Excedències. Descansos. Vacances. Modificació substancial de les condicions de treball.

EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL
Mutu acord. Dimissió del treballador. Causes vàlidament consignades al contracte. Expiració del temps. Incapacitat o jubilació. Acomiadament disciplinari. Acomiadament improcedent. Acomiadament objectiu.

 

PRINCIPALS PRESTACIONS
Atur. Incapacitat temporal. Invalidesa. Jubilació. Viduïtat.

RÈGIMS ESPECIALS DE LA SEGURETAT SOCIAL
Enumeració dels principals règims especials de la seguretat social. Els/les treballadors/es autònoms/es.

 

DEMANEU-NOS MÉS INFORMACIÓ DESCARREGAR DOCUMENTACIÓ