Aula de seguiment i reforç escolar.
Entreu al web de DIDÀCTICA 
Política de Qualitat d'Organigrama
 
INICI > CURSOS > CURSOS A LES NOSTRES AULES

CURSOS
A LES NOSTRES AULES

WINDOWS, WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT, INTERNET I COMPETÈNCIA DIGITAL.

Objectius del curs

Aprendreu les destreses i els coneixements necessaris per saber fer funcionar amb agilitat aquests programes i per poder-vos moure còmodament per Internet.


Destinataris

Totes les persones que vulguin i/o necessitin dominar les eines informàtiques més utilitzades. El curs s'adreça, doncs, a persones interessades en assolir els coneixements bàsics a nivell d'usuari per utilitzar amb facilitat el tractament de textos, el full de càlcul i la base de dades i per navegar còmodament per la xarxa.

PROGRAMA

Sistema operatiu Windows
Diferents sistemes operatius. Definició de la interfície. Hardware i Software. Organització de les tasques dins del sistema operatiu


Tractament de textos: Word

Descripció de la interfície gràfica.

Repàs d'eines bàsiques.

Format del text: caràcters, interlineats, alineacions i sagnats.

Format de text/impressió: marges, orientació.

Tabuladors.

Canvis en el format: marges, encapçalament.peu de pàgina, numeració...

Índex automàtics.

Revisió del document: ortografia i divisió automàtica.

Taules.

Combinació de correspondència.

Inserció d'imatges, autoformes i smartart.


Full de cálcul: Excel

Operacions bàsiques: Desplaçament per les cel.les. Editar una cel.la. Valors d'una cel.la. Alinear i orientar una cel.la. Tallar, còpiar i enganzar. Selecció de files, columnes i rangs.

Fórmules i funcions: Autosuma. L'assistent de funcions. Funcions: estadística, cerca, lògiques...) Errors en les fórmules i les funcions

Edició: Copiar el contingut. Immobilitzar panells. Inserir i eliminar files i columnes. Inserir i eliminar fulles

Formats en llibre: Format de les cel.les. Fonts: trames i contorns.

Gràfics

Taules dinàmiques


Bases de dades: Access

Objectes i conceptes d'una base de dades

Taules: creació manual d'una taula. Tipus de camps. Propietats bàsiques dels camps. Modificar l'estructura d'una taula. Registres: afegir o editar dades. Registres: eliminació.

Consultes: consultes de selecció i paràmetres

Formularis: creació automàtica de formularis. Assistent per a formularis.

Informes: creació d'un informe automàticament. Assistent per a informes

Powepoint 

Crear presentacions

Editar una diappositiva

Eines de dibuix

Les imatges

Les plantilles

Importar textos des de word. Importar diapositives.

Treballar amb taules i amb cel.les

Gràfics i smartArt

Organigrames

Perfeccionar una presentació

Multimedia: efectes d'animació

Presentacions interactives


Mòdul de competència digital (10 hores)

Internet i les xarxes socials: facebook, twitter, etc
Els blocs. Creació i manteniment
Us de materials i continguts de la xarxa. Tècniques de descàrrega. Ètica. Manipulació de materials
Descàrregues i instal.lacions de programari lliure. Pràctiques
La privacitat a la xarxa. Protecció de materials i dades personals.

DEMANEU-NOS MÉS INFORMACIÓ DESCARREGAR DOCUMENTACIÓ