Aula de seguiment i reforç escolar.
Entreu al web de DIDÀCTICA 
Política de Qualitat d'Organigrama
 
INICI > CURSOS > CURSOS A LES NOSTRES AULES

CURSOS
A LES NOSTRES AULES

PROTOCOL EMPRESARIAL

Les empreses i les institucions cada vegada són més conscients de la importància de la comunicació i d'establir bones relacions amb els seus públics ojectius (tant interns - treballadors, com externs - col·laboradors, clients, proveïdors). És en aquestes relacions on el protocol empresarial adquireix un paper rellevant.

 

El protocol és una eina estratègica a l'hora d'organitzar esdeveniments i establir criteris en la comunicació i el comportament empresrial, tant en les relacions internes com en les externes.

 

Les bones maneres són la base de l'harmonia en les relacions socials. Peremten que les persones puguin conviure i treballar juntes de la manera més productiva.

 

OBJECTIUS DEL CURS

1. Conèixer el protocol empresarial com a eina estratègica de comunicació

2. Entendre la importància d'integrar el protocol empresarial en el dia a dia

3. Tenir una visió de les bones maneres i de les normes de cortesia universalment acceptades

4. Comptar amb eines útils per un correcte acompliment personal i professional dins de les organitzacions empresarials i socials

5. Conèixer els elements a tenir en compte en la preparació d'activitats i esdeveniments per a l'empresa

 

Aquest seminari s'adreça a profesionals i executius o persones en general que desitgin desenvolupar habilitats a partir dels aspectes teòrico-pràctics, relacionats amb el protocol d’empresa, preparació d’esdeveniments de l’organització, vestimenta, saber estar i habilitats socials. 

PROGRAMA

Protocol d'empresa, vestimenta, saber estar i habilitats socials

- Definició i contingut

- Identitat corporativa i imatge corporativa

- Normes bàsiques per a l'organització d'actes

- Saber ser i saber estar

- El vestuari - la imatge

- Presentacions

- La comunicació a l'empresa

- Habliitats socials

- L'organització dels viatges

- Roleplays

DEMANEU-NOS MÉS INFORMACIÓ DESCARREGAR DOCUMENTACIÓ