Aula de seguiment i reforç escolar.
Entreu al web de DIDÀCTICA 
Política de Qualitat d'Organigrama
 
INICI > CURSOS > CURSOS A LES NOSTRES AULES

CURSOS
A LES NOSTRES AULES

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

Objectius del curs

Aquest curs pretén ajudar els/les alumnes a treballar tots els aspectes personals que es relacionen amb la intel·ligència emocional i que, lluny de ser inherents a la persona, es poden aprendre. L'objectiu del curs és que els/les alumnes prenguin consciència de l'existència de la intel·ligència emocional i que, en acabar les sessions, hagin après a desenvolupar-la i a treure'n el màxim profit.

Destinataris

Qualsevol persona, de qualsevol sector professional o àrea formativa, que tingui interès per conèixer com els factors relacionats amb la intel·ligència emocional poden arribar a determinar les relacions humanes, tant en el món personal com professional.

PROGRAMA

LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL: UN DO O UNA CAPACITAT APRESA?

ELS PUNTS PRINCIPALS DE LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
La consciència d'un mateix. L'autoregulació: idees bàsiques sobre les nostres emocions, emocions positives i negatives, com es poden controlar per evitar problemes? La motivació: d'on podem treure motivació per iniciar tasques i portar-les a terme?, afrontar els problemes. L'empatia: saber-se posar al lloc dels altres. Les habilitats socials: aprendre a comunicar-nos de forma eficaç, com ser assertiu, com afrontar crítiques.

COM ADQUIRIR I MILLORAR LES HABILITATS PERSONALS PER OBTENIR UN BON NIVELL D'INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL?
Sintonitzar amb les pròpies emocions. Adquirir habilitats per relacionar-nos amb els altres amb l'objectiu de disminuir l'estrès.

DEMANEU-NOS MÉS INFORMACIÓ DESCARREGAR DOCUMENTACIÓ