Aula de seguiment i reforç escolar.
Entreu al web de DIDÀCTICA 
Política de Qualitat d'Organigrama
 
INICI > CURSOS > CURSOS A LES NOSTRES AULES

CURSOS
A LES NOSTRES AULES

HABILITATS PER PARLAR EN PÚBLIC (TALLER PRÀCTIC)

Objectius del curs

Moltes persones, en un moment donat, necessiten parlar en públic: fer una presentació, una xerrada, parlar en un seminari, en una reunió, exposar un treball o els resultats d'una investigació, etc. El fet de parlar en públic normalment porta molts avantatges, com ara prestigi, aprovació, promoció personal, guanys econòmics, etc. Tanmateix, per fer-ho de forma eficaç, cal conèixer bé tots els aspectes de la comunicació verbal i no verbal, així com les pautes per realitzar una bona presentació.

Aquest curs, en format de taller pràctic, ofereix a l'alumnat els mitjans per aprendre les habilitats necessàries i així parlar en públic de la forma més adequada.

Destinataris

Els tallers estan dirigits a totes aquelles persones que desitgin portar a terme una introspecció, tan a nivell personal com professional. La pràctica ajuda a millorar la conducta del/de la alumne/a i a transmetre seguretat en la mateixa persona.

PROGRAMA

OBJECTIUS PER PARLAR EN PÚBLIC

COM ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓ
Preparació. Exposició. Avaluació.

LA FORMA DE LA PRESENTACIÓ: LLENGUATGE VERBAL I NO VERBAL

TIPUS DE COMUNICACIÓ ORAL.
Presentacions orals. Conferències. Entrevistes. Reunions...

ELEMENTS DE L'ENTORN, MITJANS I RESURSOS AUDIOVISUALS

TÈCNIQUES PER CONTROLAR L'ANSIETAT DE PARLAR EN PÚBLIC

DEMANEU-NOS MÉS INFORMACIÓ DESCARREGAR DOCUMENTACIÓ