Aula de seguiment i reforç escolar.
Entreu al web de DIDÀCTICA 
Política de Qualitat d'Organigrama
 
INICI > CURSOS > CURSOS A LES NOSTRES AULES

CURSOS
A LES NOSTRES AULES

EXCEL AVANÇAT

Objectius del curs

Un curs pensat per a totes aquelles persones usuàries que ja treballen amb aquest programa i que volen obtenir uns coneixements que podran aplicar tant en l'àmbit professional, com en el personal o d'estudis.

L'alumnat dels cursos d'Informàtica d'ORGANIGRAMA poden disposar d'ordinadors per a pràctiques totes les hores que necessitin i d'una manera il·limitada.

Destinataris

Aquest curs està pensat per a persones amb coneixements informàtics i usuàries habituals dels programes Office però que necessiten una formació complementària en aquest programa específic. Saber informàtica a fons és un factor diferencial per millorar professionalment. Treu-ne el màxim profit.

PROGRAMA

Repàs de l'entorn de treball i funcionalitats del full de càlcul

TRACTAMENT DE DADES
Filtres i ordenacions. Configuracions i validacions de dades. Missatges a usuaris. Ordenacions complexes i segons llistes personalitzades. Obtenció de subtotals.

TREBALL AMB FUNCIONS
Funcions d'ús estàndard. Funcions d'ús específic. Combinacions de Funcions i Funcions / Fórmules. Aplicacions pràctiques.

MACROS: CONCEPTE D'AUTOMATITZACIÓ
Disseny de macros. Gravació de macros. Execució de macros. Modificació i depuració de macros. Assignació de macros a elements gràfics. Automatització d'aplicacións amb macros...

ESTADÍSTICA
Funcions estadístiques. Gràfics avançats. Histogrames. Correlació. Inserció de corbes de regressió. Equacions.

TAULES DINÀMIQUES
Concepte, creació i ús

IMPORTACIÓ I EXPORTACIÓ DE DADES
Treball amb diversos fulls i diversos llibres. Importació, exportació i vinculació amb Access. Automatització de càlculs a Access mitjançant Excel. Correu electrònic. Enviament de fitxers per Internet.

DEMANEU-NOS MÉS INFORMACIÓ DESCARREGAR DOCUMENTACIÓ