Aula de seguiment i reforç escolar.
Entreu al web de DIDÀCTICA 
Política de Qualitat d'Organigrama
 
INICI > CURSOS > CURSOS A LES NOSTRES AULES

CURSOS
A LES NOSTRES AULES

BASES DE DADES : ACCESS

Objectius del curs

L'objectiu principal del curs és obtenir els coneixements necessaris per treballar amb bases de dades, desenvolupant-ne tota la potència, des d'aplicacions més simples fins a utilitats de màxima prestació. No calen coneixements previs.

L'alumnat dels cursos d'Informàtica d'ORGANIGRAMA poden disposar d'ordinadors per a pràctiques totes les hores que necessitin i d'una manera il·limitada.

Destinataris

Totes les persones que, amb uns coneixements previs d'informàtica a nivell d'usuari vulguin i/o necessitin aprofundir en aquesta aplicació, a més de conèixer els recursos que aquest programa ens ofereix per agilitzar i facilitar la nostra feina.

PROGRAMA

Concepte de base de dades

Taules:
Disseny. Relacions. Camps. Formats i màscares d'entrada

Consultes:
Disseny de consultes simples. Consultes amb càlculs. Tipus de consultes. Generador d'expressions.

Formularis:
Autoformularis. Disseny personalitzat. Formularis amb càlculs. Formularis amb subformularis. Formularis independents. Creació i utilització.

Informes:
Autoinformes. Disseny avançat d'informes. Informes amb grups. Informes amb subinformes.

MACROS:
Concepte de macro. Creació de macros. Grups de macros. Macros amb condicions. Macro Autoexec.

MÒDULS:
Concepte de mòdul. Quan utilitzar-lo en comptes de macros. Introducció al VBA. Creació de funcions generals. Mòduls dins dels formularis.

DEMANEU-NOS MÉS INFORMACIÓ DESCARREGAR DOCUMENTACIÓ