Aula de seguiment i reforç escolar.
Entreu al web de DIDÀCTICA 
Tens la intenció d'anar a viure o treballar a Alemanya?
Coneix aquí el Goethe-Institut 
Sabíeu que podeu bonificar-vos una part de la formació dels/de les vostres treballadors/es?
Veure més 
INICI > CURSOS > CURSOS A LES NOSTRES AULES

CURSOS
A LES NOSTRES AULES

HABILITATS COMUNICATIVES

Objectius del curs

El curs d'habilitats comunicatives ha estat creat per aprofundir en el perfeccionament de les habilitats personals en l'àrea de comunicació oral i telefònica.

Destinataris

Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones que al seu lloc de treball estan en contacte continu amb els/les clients/es, ja sigui personalment o telefònicament, i que, per tant, està a les seves mans millorar la imatge que transmeten de l'empresa.

PROGRAMA

LA COMUNICACIÓ PERSONAL I PER TELÈFON
Projectar una imatge positiva de l'empresa. Actituds que possibiliten una actuació eficaç: actitud positiva; actitud d'amabilitat, cortesia i educació; actitud d'escolta; actitud de sensibilització davant les necessitats de la persona usuària; actitud de serenitat; actitud de responsabilitat.

NORMES SOBRE COMUNICACIÓ
Aspectes generals: presentacions correctes, diàleg adequat, tancaments i comiats. Casos més generals. La presentació: guanyar-nos la confiança de l'interlocutor/a. Captar l'atenció. Recollir informació. Identificar les necessitats. L'agilització del temps.

TÈCNIQUES PER UNA ATENCIÓ CORRECTA
Personalitzar les trucades. Agilitzar les respostes. Derivacions correctes. Empatitzar. Posar-se en el lloc de l'interlocutor. Preguntar i escoltar: la millor tàctica per comunicar-se. Per què formular preguntes? Tipus de preguntes. Com escoltar activament? Desenvolupar l'hàbit d'escoltar. Argumentar correctament. Aportar solucions ràpides i ajustades.

CASOS ESPECIALS.
Tractament de queixes. Tractament de reclamacions.

DEMANEU-NOS MÉS INFORMACIÓ DESCARREGAR DOCUMENTACIÓ